SolarEdge levert systemen voor optimalisatie en monitoring van zonne-energiesystemen. Met een SolarEdge omvormersysteem haalt u het hoogste rendement uit uw panelen en heeft u inzicht in de prestaties van ieder afzonderlijk zonnepaneel. Het systeem is zowel geschikt voor particuliere systemen tot en met grote commerciële systemen.

De aanschafprijs van het SolarEdge systeem ligt hoger dan dat van de meeste Chinese omvormers. Het Solaredge systeem biedt echter een hogere kwaliteit, optimizing en monitoring per zonnepaneel , 12 jaar standaard fabrieksgarantie op de omvormer en maar liefst 25 jaar garantie op de paneeloptimizers. Door de goede en lange garanties en inzicht in de prestaties van uw zonnepanelen zal Solaredge op de lange termijn zorgen voor enorme kostenbesparingen.

Het SolarEdge systeem bestaat uit een centrale hoofdomvormer, paneeloptimizers achter ieder paneel (bij commerciële systemen een optimizers per twee panelen) en een verbinding met het internet. Doordat ieder paneel onafhankelijk van elkaar wordt afgeregeld heeft schaduw, vuil en veroudering van de panelen geen negatieve invloed op andere panelen die normale in serie staan. Daarnaast kunt u per optimizer de prestaties van het paneel uitlezen.

Wilt u meer informatie over SolarEdge omvormers of wilt u een omvormer aanschaffen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of de scherpste prijs!

5 redenen om voor SolarEdge te kiezen:

1) Omvormer na 12-20 jaar vervangen in plaats van na 5-12 jaar
2) 6 tot 25% meer opbrengst en daardoor minder zonnepanelen nodig
3) Flexibel ten opzichte van een string- omvormer
4) Gratis opbrengstbewaking van ieder afzonderlijk zonnepaneel via internet
5) Veiliger systeem, uitschakeling per paneel bij elektrisch defect

1) Omvormer slechts 1 keer vervangen in plaats van 2 keer

Het vervangen van de omvormer dient meegerekend te worden in de berekening van uw rendement op een investering in zonnepanelen. Deze kosten moet u immers nog maken om te kunnen blijven genieten van uw zonnepanelen.

String- omvormers: 2 keer vervangen en 25% kans op een defect tussen de 5 en 10 jaar
String- omvormers, bijvoorbeeld van SMA, gaan gemiddeld 8-12 jaar mee. Dit komt omdat bepaalde onderdelen simpelweg niet langer mee kunnen gaan. String- omvormers dienen 2 keer vervangen te worden op de levensduur van uw zonnepanelen. Wij verwachten dat 25% van de stringomvormers al tussen de 5 en 10 jaar kapot gaan. Een garantieverlenging van 5 naar 10 jaar kost immers 25% van een nieuwe omvormer.

Als uw string- omvormer tussen de 5 en 10 jaar kapot gaat (25% kans), dan moet u een nieuwe omvormer aanschaffen en (laten) plaatsen. U heeft dan per saldo net zoveel uitgegeven aan string- omvormers, als aan een (beter) SolarEdge systeem.

SolarEdge: slechts 1 keer vervangen dankzij samenwerking met optimizers
De omvormer van SolarEdge gaat 12-20 jaar mee. De optimizers leveren een constante spanning van 350 Volt aan bij de omvormer. De omvormer van SolarEdge is eenvoudiger opgebouwd en gaat langer mee. Op de SolarEdge omvormer zit daarom ook standaard 12 jaar fabrieksgarantie. Deze is optioneel uit te breiden naar 20 jaar, voor een relatief klein bedrag. Op de optimizers zit standaard 25 jaar fabrieksgarantie.

2) 6-25% meer opbrengst

SolarEdge haalt minimaal 6% meer opbrengst uit uw zonnepanelen als er geen schaduw is, tot 16% meer bij normale schaduw en 25% bij extreme schaduwval.

Het effect van schaduw wordt nog wel eens onderschat. Een klein streepje schaduw kan al tot tientallen procenten verlies leiden. Wekelijks worden wij benaderd door mensen die vorig jaar voor een string- omvormer hebben gekozen en na een jaar alsnog hun zonnepanelen met optimizers willen uitrusten. In de praktijk zien we verliezen vanaf 10% tot al snel 25% opbrengstverlies op jaarbasis met een klein beetje schaduwval.

Met SolarEdge investeert u meer in de omvormer met optimizers, maar u bespaart op zonnepanelen en op vervangingskosten. In de meeste gevallen is SolarEdge daarom zowel technisch als financieel gezien de betere keuze.

Waarom meer opbrengst met SolarEdge?
Normaal gesproken worden alle zonnepanelen in serie geschakeld en op 1 stringomvormer aangesloten met 1 of 2 MPP trackers (regelaars). Een groep in serie geschakelde zonnepanelen (string) kunt u vergelijken met een tuinslang. Een zonnepaneel dat minder goed presteert geeft hetzelfde effect als wanneer u met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt veel minder water uit. Het zwakste zonnepaneel bepaalt dus de totale opbrengst uit alle zonnepanelen.

Voorbeeldinstallatie zonder schaduw
Onderstaand ziet u de verschillen in opbrengst tussen de afzonderlijke zonnepanelen, bij een installatie zonder schaduwval.

Mismatch panelen

Oorzaak 1: Schaduwval
Als een zonnepaneel voor 10% in de schaduw ligt, verliest u meer dan 50% van het vermogen van dat zonnepaneel. Schaduw werkt als een weerstand op het zonnepaneel. Het vermogen van het betreffende zonnepaneel zal flink teruglopen. Als we gebruik maken van een stringomvormer, leveren alle zonnepanelen veel minder op bij schaduwval.

Oorzaak 2: Opwarming
Als zonnepanelen warmer worden dan 25 graden gaan ze 0,5% vermogen verliezen per graad Celsius. In de zomer kunnen zonnepanelen warmer dan 60 graden worden en tot 20% vermogen verliezen. De wind kan bepaalde zonnepanelen beter koelen dan andere, waardoor er temperatuurverschillen ontstaan. De warmste panelen remmen de rest af.
Opwarming zonnepanelen

Oorzaak 3: Degradatie
Het vermogen dat zonnepanelen geven loopt over 25 jaren 15% tot 20% terug. Dit noemen we degradatie. Niet alle zonnepanelen degraderen even snel. Naarmate het systeem ouder wordt, worden de verschillen groter.

Oorzaak 4: Vermogenstolerantie
Fabrikanten van zonnepanelen hanteren altijd een tolerantie voor het vermogen. Als u een zonnepaneel van 250 Wp met positieve tolerantie koopt, geeft deze in de praktijk 250 Wp tot 255 Wp. Vanaf de fabriek is er al verschil tussen de prestaties van de afzonderlijke zonnepanelen.

Oorzaak 5: Weersverandering
Iedere keer als er bewolking over de zonnepanelen trekt ontstaan er verschillen tussen het vermogen dat de afzonderlijke zonnepanelen geven.
Opbrengst zonnepanelen bij bewolking

Links een systeem met een pijpje op het dak, rechts een systeem bij bewolking.

3) Flexibel systeem

Kleiner aantal panelen per dakvlak mogelijk
Met een string- omvormer moet u minimaal 5 tot 6 panelen plaatsen op dezelfde windrichting en onder dezelfde hoek. Met SolarEdge mag ieder paneel onder een andere hoek of op een andere richting geplaatst worden.

Eenvoudig uitbreiden
Een string- omvormer dient uitgekozen te worden op het aantal panelen. Bij een uitbreiding is meestal een nieuwe omvormer nodig. Bij SolarEdge kunt u relatief goedkoop een grotere omvormer plaatsen, om later eenvoudig uit te kunnen breiden.

Verschillende panelen bruikbaar
Met een string- omvormer dienen alle panelen van hetzelfde merk en type te zijn. Dit kan problemen opleveren als u na enkele jaren een paneel moet vervangen, omdat het paneel dan niet meer verkrijgbaar is. Met SolarEdge kunt u verschillende soorten panelen door elkaar gebruiken.

4) Gratis opbrengstbewaking van ieder afzonderlijk zonnepaneel

Als u een SolarEdge systeem aanschaft en door ons laat installeren, sluiten wij de omvormer standaard aan op uw modem. Via internet krijgen wij toegang tot uw omvormer. Wij maken kosteloos een portal voor u aan, waarin u zelf ook kunt zien wat de opbrengst van ieder afzonderlijk zonnepaneel is. Daarnaast kunt u ook de totale opbrengst per periode bekijken. De slimme software van SolarEdge geeft tijdig een signaal als uw systeem niet goed functioneert. Als u zelf installeert, dan maken wij de portal ook voor u aan, nadat u de omvormer op uw modem heeft aangesloten.

5) Veiliger systeem

Een zonnepaneel geeft ongeveer 37 Volt gelijkspanning. Als we 10 zonnepanelen in serie aansluiten staat er 10 x 37 Volt = 370 Volt op de kabels. Deze spanning is met geen mogelijkheid van de kabels af te krijgen, zolang de zonnepanelen doorgekoppeld zijn. Zelfs als de stroom binnen wordt uitgeschakeld, blijft er 370 Volt op de gelijkstroomkabels staan. Dit kan gevaar opleveren bij brand en bij werkzaamheden aan de installatie. Bij brand kan de brandweer bijvoorbeeld niet blussen.

De SolarEdge optimizers zorgen ervoor dat er slechts 1 Volt per paneel op de string komt te staan bij storingen. De optimizers controleren eerst of de installatie helemaal veilig is en schakelen de panelen daarna pas in. Bij een storing brengen ze de spanning direct terug naar 1 Volt.